Wederom forse daling uitvoer

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart ruim 14 procent kleiner dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met bijna 12 procent af. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten. Maart telde in 2009 twee werkdagen meer dan in 2008.

Al drie maanden op rij is het uitvoervolume zo’n 13 à 14 procent lager dan een jaar eerder. Deze afname gaat hand in hand met een sterk gedaalde productie en bezettingsgraad van de Nederlandse industrie. In april waren de industriële ondernemers nog steeds zeer negatief over de buitenlandse orderpositie.

De waarde van de goederenuitvoer bedroeg 26,3 miljard euro. Dat is bijna 17 procent minder dan een jaar eerder. De invoer was bijna 15 procent lager en kwam uit op 23,8 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 2,5 miljard euro. Dit is 1,2 miljard euro minder dan in maart 2008.

Vergeleken met maart 2008 nam de waarde van de uitvoer naar EU-landen sterker af dan die naar niet-EU-landen. De in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen daalde sterk, maar de in- en uitvoer van voedingsmiddelen was even hoog.

Vooral als gevolg van de sterk gedaalde aardolieprijs waren de in- en uitvoerprijzen in maart respectievelijk 8 en 7,5 procent lager dan een jaar eerder. Hierdoor is de ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel ten opzichte van maart 2008 iets verbeterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.