Grote daling verkeersdoden in 2008

  • 750 verkeersdoden in 2008
  • Flinke daling onder kinderen, jongeren en jongvolwassenen
  • Grootste deel van de daling onder voetgangers
  • Geen verdere daling onder inzittenden personenauto’s
  • Nederland na Malta laagste aantal verkeersdoden van Europa

In 2008 kwamen 750 mensen om in het Nederlandse verkeer. Dit zijn er 41 minder dan een jaar eerder, een afname van ruim 5 procent, ten opzichte van 2007. Het gaat daarbij vooral om een afname van slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, jongeren en jongvolwassenen. In 2007 eiste het verkeer nog 791 dodelijke slachtoffers. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich nog steeds voort. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en het CBS vandaag bekend hebben gemaakt. Uit gegevens van Eurostat blijkt verder dat binnen de Europese Unie Nederland op Malta na de minste verkeersdoden per miljoen inwoners heeft.

In 2008 kwamen 750 personen om in het verkeer. In de jaren zeventig waren dat jaarlijks meer dan 3 duizend mensen, de hoogste aantallen verkeersdoden ooit. Begin 21ste eeuw overleden er ongeveer 1 100 mensen per jaar door verkeersongelukken. De dalende trend van de laatste jaren heeft zich doorgezet in 2008.

Vorig jaar daalde het aantal verkeersdoden vooral bij de kwetsbare groepen in het verkeer, zoals kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Bij de kinderen van 0 tot 15 jaar is de daling zeer groot. Het aantal verkeersdoden in die leeftijdsgroep is gedaald van 36 naar 25. Voor bijna alle leeftijden geldt dat het aantal overledenen onder de voetgangers is afgenomen, behalve voor de veertigers en tachtigplussers.

De meeste doden vallen al jaren onder de twintigers. Ook in deze leeftijdsgroep is het aantal verkeersdoden gedaald, maar blijft met 129 het hoogst. Van de twintigers verongelukt 68 procent als bestuurder of passagier van een auto. Dit is opvallend hoog.

Van alle verkeersdoden komt 42 procent om in een auto. Overigens is er voor het eerst in vele jaren geen afname in het aantal overleden auto-inzittenden.

De flinke stijging van het aantal verkeersdoden in Limburg die vorig jaar werd geconstateerd is in 2008 terug op het niveau van eerdere jaren.

Overigens vallen net als in voorgaande jaren de meeste verkeersdoden in Noord-Brabant. Dit heeft te maken met de lengte van het wegennet in die provincie. Wel is tussen 1996 en 2008 het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant afgenomen met ruim 40 procent, dit is vergelijkbaar met de daling in heel Nederland. Opmerkelijk is verder de stijging van het aantal verkeersdoden in Groningen. De helft van de stijging betreft fietsers.

Nederland behoort binnen de EU tot de landen met het laagste aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Omgerekend heeft Malta in 2007 het laagste cijfer, Nederland staat op een goede tweede plaats. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese statistische bureau. Litouwen telde de meeste verkeersdoden: 218 per miljoen inwoners. Nederland steekt ook gunstig af tegen de omringende landen. België had ruim tweemaal zoveel verkeersdoden per miljoen inwoners, Frankrijk bijna twee keer zoveel.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Meer informatie

Verkeersdoden, 2008 (excel-tabellen)

Powerpoint-presentatie verkeersdoden, 2008

Cijfers bij de powerpoint-presentatie