Nederland tweede exportland van Europa

Na Duitsland was Nederland in 2008 het tweede exportland van de EU. Vorig jaar was ons land nog derde. Ook de groei van de Nederlandse uitvoerwaarde en het handelsoverschot waren hoog vergeleken met andere EU-landen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie.

Evenveel uitvoer als nieuwe EU-lidstaten samen

In 2008 voerde Nederland bijna evenveel uit als de twaalf nieuwste EU-lidstaten samen. In totaal voerde ons land voor ongeveer 430 miljard euro aan goederen, zoals computers, medicijnen en aardgas, uit. Duitsland had met 994 miljard euro verreweg de hoogste uitvoer van de EU. Nederland is in 2008 Frankrijk voorbij gestreefd. Dat land voerde in 2007 nog meer uit dan Nederland.

Uitvoerwaarde, 2008

2556g1

Ook relatief hoge groei uitvoer

Vorig jaar was de Nederlandse uitvoer 7 procent hoger dan in 2007. Deze groei is veel hoger dan de gemiddelde groei van de vijftien oude EU-landen. Daarentegen groeide de uitvoer van de nieuwe EU-lidstaten gemiddeld harder dan die van Nederland.

In het vierde kwartaal van 2008 was de Nederlandse uitvoer 5 procent lager dan een jaar eerder. De uitvoer in de meeste andere lidstaten daalde echter nog meer.

Toename uitvoerwaarde

2556g2

Alleen Duitsland heeft hoger handelsoverschot

In 2008 bedroeg het handelsoverschot van ons land bijna 41 miljard euro. Alleen Duitsland had een hoger handelsoverschot, namelijk 175 miljard euro. De meeste EU-landen voeren meer in dan dat ze uitvoeren, en hebben dus een tekort op de handelsbalans.

Handelsbalans, 2008

2556g3

Wederuitvoer stuwt uitvoer op

De hoge positie op de ranglijst van uitvoerlanden is onder meer toe te schrijven aan de belangrijke distributiefunctie die ons land voor het Europese achterland vervult. Nederlandse handelaren kopen bijvoorbeeld Chinese computers, voeren deze in via de Rotterdamse haven, en verkopen ze daarna door aan andere Europese landen. De Nederlandse uitvoer bestaat voor bijna de helft uit deze wederuitvoer, terwijl veel andere landen vooral in eigen land gemaakte producten uitvoeren.

Oscar Lemmers

Bron: Eurostat, Europese uitvoergegevens, 2008