Uitvoercijfers van Eurostat

De Eurostat-cijfers voor de Nederlandse uitvoer zijn hoger dan de CBS-cijfers. Eurostat telt namelijk ook goederen die Nederland binnenkomen, ingeklaard worden bij de douane, en het land weer verlaten zonder ooit een Nederlandse eigenaar te hebben gehad. Daarentegen rekent het CBS deze goederen niet tot de Nederlandse export.