Grootste stijging energierekening in vier jaar

Begin 2009 valt de energierekening voor huishoudens fors hoger uit dan een jaar eerder. Op basis van de tarieven van januari 2009 betaalt een huishouden met een gemiddeld verbruik aan gas en elektriciteit 1 964 euro per jaar voor zijn energie. Dat is 239 euro meer dan in januari 2008. Deze stijging van bijna 14 procent is de grootste sinds 2005. De energiekosten vormen een belangrijke uitgavenpost voor huishoudens, met een aandeel van 5,3 procent in de totale bestedingen.

Ontwikkeling energierekening

Ontwikkeling energierekening

De stijging van de energierekening is vooral toe te schrijven aan de gestegen leveringskosten. De leveringskosten van gas namen met 168 euro toe en die van elektriciteit met 65 euro. De tarieven voor aardgas en elektriciteit hangen onder andere af van de olieprijs. Doordat energie vooraf wordt ingekocht, komt het effect van een verlaging of verhoging van de olieprijs pas maanden later in de tarieven tot uiting. Hierdoor was in januari de energierekening voor de consument hoger dan een jaar eerder, terwijl de olieprijzen lager waren. De gestegen energiebelasting leverde met 6 euro een kleine bijdrage aan de toename van de rekening, terwijl de transportkosten voor gas 12 euro lager waren dan in januari vorig jaar.

Bijdrage aan stijging energierekening, januari 2009

Bijdrage aan stijging energierekening, januari 2009

Bron: StatLine