Beroeps- en volwassenenonderwijs

Het betreft hier de gesubsidieerde onderwijsinstellingen volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de instellingen dus voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Er zijn drie soorten gesubsidieerde onderwijsinstellingen:
• Regionale Opleidingscentra (ROC’s): bieden een breed scala aan beroepsopleidingen. Circa negen van de tien mbo-leerlingen volgt hier 
  een opleiding.
• Gespecialiseerde vakscholen
• Agrarische scholen. Deze worden van oudsher gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

De Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB’s) vallen hier buiten.