Nederland rijk aan wetlands

Een waterrijk land als Nederland is relatief rijk aan wetlands. Ons land heeft 43 van deze waterrijke gebieden met een totale oppervlakte van 817 duizend ha. Van de landen in de Europese Unie heeft alleen Duitsland een grotere oppervlakte wetlands.

Oppervlakte wetlands in EU-landen

Oppervlakte wetlands in EU-landen

Wereld Wetlands Dag

Vandaag, 2 februari, is het Wereld Wetlands Dag. Op deze dag is in de Iraanse stad Ramsar in 1971 de Convention on Wetlands getekend. In deze conventie verplichten regeringen zich hun wetlands te beschermen en op de juiste wijze te gebruiken.

Wetlands zijn watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van vogels. Voorbeelden van wetlands zijn moerassen, meren, rivierdelta’s en kustzones van zeeën. Op dit moment zijn 158 landen bij de conventie aangesloten met in totaal 1 828 wetlands met een oppervlakte van 169 miljoen hectare.

Watervogels in wetlands

Wetlands zijn van groot belang voor watervogels. Een groot deel van de West-Europese watervogels overwintert of broedt in Nederland. Vanaf 1975 is het aantal watervogels in Nederland enorm toegenomen. Vooral de ganzen en zwanen zijn in aantal sterk toegenomen, deels door de vermindering van de jacht. Maar ook het aantal steltlopers, eenden en andere watervogels is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld.

Watervogels in wetlands

Watervogels in wetlands

Lodewijk van Duuren

Bron:

Wetlands in Nederland (kaart)

De lijst van gebieden in de wereld is opgenomen in de Ramsar List of Wetlands of International Importance