Watervogels

De gegevens over de watervogels zijn afkomstig van Meetnet Watervogels van het Netwerk Ecologische Monitoring. Nadere toelichting en trends van de afzonderlijke soorten zijn te vinden op de website van het Milieu- en-natuurcompendium. Alle natuurstatistieken, waaronder die van watervogels worden door de ministeries van LNV en EZ gefinancierd