Van borsjtsj naar erwtensoep

erwtensoep in blik

In 2001 bereikte de immigratie uit de voormalige sovjetrepublieken een piek. Meer dan 6 duizend mensen uit de voormalige Sovjet-Unie kwamen dat jaar naar Nederland. Sinds 2004 bedraagt het aantal immigranten ongeveer 3 duizend per jaar. De meeste immigranten komen uit de Kaukasuslanden Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

Immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie

Immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie

Asiel voornaamste migratiemotief rond de eeuwwisseling

Op dit moment zijn er 49,5 duizend allochtonen uit de voormalige Sovjet-Unie. in Nederland, waarvan 37,3 duizend eerstegeneratieallochtonen. Sinds kort kan het CBS de immigranten uit de Sovjet-Unie onderscheiden naar sovjetrepubliek.

Nederland kreeg vooral rond de eeuwwisseling te maken met een stijging van het aantal migranten uit de Sovjet-Unie. De meeste nieuwkomers waren vluchtelingen uit de Kaukasus (Armenië, Azerbeidzjan en Georgië) die de onlusten en het geweld in dat gebied ontvluchtten. Ook het aantal immigranten met de Russische nationaliteit steeg in die tijd door het conflict in de Russische provincie Tsjetsjenië. Na 2001 nam de immigratie uit de Kaukasus en Tsjetsjenië af door een verscherpt asielbeleid.

Eerstegeneratieallochtonen uit de voormalige Sovjet-Unie naar herkomst en jaar van vestiging, september 2005

Eerstegeneratieallochtonen uit de voormalige Sovjet-Unie naar herkomst en jaar van vestiging, september 2005

Toename aandeel gezinsmigratie

Na 2001 speelde asiel als migratiemotief dus een steeds kleinere rol in de totale migratiestroom uit de voormalige Sovjet-Unie. Daartegenover nam het belang van gezinsvorming en gezinshereniging als migratiemotief toe. Bij gezinsvorming ging het voornamelijk om vrouwen die met een autochtoon trouwden. In de afgelopen jaren is het aandeel vrouwelijke migranten dan ook gestegen. De vrouwen zijn voornamelijk afkomstig uit de Baltische staten, de westelijke republieken en Rusland.

Eerstegeneratieallochtonen uit de voormalige Sovjet-Unie naar geslacht en jaar van vestiging, september 2005

Eerstegeneratieallochtonen uit de voormalige Sovjet-Unie naar geslacht en jaar van vestiging, september 2005

Katja Chkalova en Lada Mulalic

Bron: Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008, Herkomst en kenmerken van immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie