Omzet detailhandel stijgt met 1 procent

  • Minder omzet non-food
  • Correctie koopdagen zorgt voor stijging

De detailhandel heeft in november 1,5 procent minder omgezet dan in november 2007. Het volume nam af met 4,1 procent, de prijzen stegen met 2,6 procent. De omzetontwikkeling is negatief beïnvloed door de samenstelling van koopdagen. Na een correctie hiervoor bedroeg de omzetgroei ongeveer 1 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Alle onderscheiden non-food-branches hadden in november minder omzet dan in dezelfde maand van 2007. De totale omzet in de non-food kromp met 2,7 procent. Deze omzetontwikkeling bestaat uit een daling van het volume van 3,7 procent en een stijging van de prijzen van 1,0 procent. Ook na een correctie voor koopdagen blijft er sprake van een omzetafname.

De omzet van de foodwinkels bleef ongeveer gelijk aan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het koopdageneffect was de omzettoename rond de 5 procent. De prijzen hadden een groot aandeel in de omzetontwikkeling.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.