Spanning op de arbeidsmarkt over de top

De spanning op de arbeidsmarkt was in 2008 onverminderd hoog. Wel is de periode van snel toenemende krapte voorbij en zijn aan het eind van dit jaar de eerste tekenen te zien van ontspanning. De groei van het aantal banen van werknemers is in de loop van het jaar sterk afgezwakt. De daling van de werkloze beroepsbevolking is minder groot dan in voorgaande jaren. Aan het eind van het jaar lijkt er zelfs een einde te komen aan de lange periode van dalende werkloosheid. Het aantal openstaande vacatures bleef vrijwel constant op een recordniveau. Het aantal uitzenduren is licht gedaald, na enkele jaren van stormachtige groei.

Werklozen, vacatures en uitzenduren

Werklozen, vacatures en uitzenduren

De arbeidsparticipatie blijft stijgen. Onder vrouwen en onder 55 tot 65-jarigen nam de arbeidsparticipatie spectaculair toe. Er kwamen vooral veel grote deeltijdbanen bij. Het beroep op een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand is verder gedaald tot historisch lage niveaus. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de cao-lonen en ook de loonkosten per arbeidsjaar sneller gestegen dan in voorgaande jaren.

Brutoarbeidsparticipatie, 2001 – 2008-III

Brutoarbeidsparticipatie, 2001 – 2008-III

Bron: StatLine, Banen van werknemers
          StatLine, Werkloze beroepsbevolking
          StatLine, Openstaande vacatures
          StatLine, Uitzenduren
          StatLine, Uitkeringen
          StatLine, Cao-lonen en contractuele loonkosten