1,2 miljoen Nederlanders hebben thuis geen internet

Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoegang in de Europese Unie. Slechts een van de acht Nederlanders heeft thuis geen internet (1,2 miljoen) of maakt er geen gebruik van (0,5 miljoen). Twee derde van de personen zonder thuistoegang is relatief laag opgeleid. Circa de helft is 65-plusser en/of alleenstaand. Jongeren tot 25 jaar hebben thuis juist vrijwel altijd toegang tot internet: slechts 2 procent heeft thuis geen internet.

Personen (12–75 jaar) die thuis toegang hebben tot internet, 2008

Personen (12–75 jaar) die thuis toegang hebben tot internet, 2008

Gebrek aan interesse

Bijna zes op de tien personen zonder internettoegang willen geen internet of hebben geen interesse, 12 procent vindt het te duur. Privacyoverwegingen of het hebben van een fysieke beperking zijn voor maar weinig personen een reden om thuis niet te internetten.

Redenen om geen internet te nemen, 2008

Redenen om geen internet te nemen, 2008

Wel thuis internet, geen gebruik

Meer dan een half miljoen Nederlanders maakt thuis geen gebruik van een beschikbare internetaansluiting. De samenstelling van deze groep verschilt sterk van de personen die geen toegang hebben tot internet. Het zijn naar verhouding meer vrouwen, minder 65-plussers en aanzienlijk minder alleenstaanden.

Personen onder de 60 jaar met internet maar zonder gebruik hiervan, zijn lager opgeleid dan hun leeftijdgenoten zonder internetaansluiting. Opleidingsniveau is dus in alle groepen een relevant, onderscheidend kenmerk.

Kenmerken van niet-internetters van 12-59 jaar, 2008

Kenmerken van niet-internetters van 12-59 jaar, 2008

Gebruik van mobiele telefoon en internet gaat vaak samen

Personen die thuis geen internet hebben, maken ook minder gebruik van andere moderne media zoals de mobiele telefoon. Minder dan zeven op de tien Nederlanders zonder internet thuis gebruikte wel eens een mobieltje, tegen bijna 95 procent van de personen met internet.

Maico Hoksbergen

Bron: StatLine, ICT-gebruik van personen naar persoonskenmerken

         De Digitale Economie 2008