Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 15 t/m 19 december 2008 (week 51).
Publicatie om 09.30 uur.

  Verslagperiode  
Maandag 15 december  
Naturalisaties   1-1-2008  
Verblijfsduur in onderwijs   2007/'08  
Onderwijsuitgaven   2007  
Economie en koopkracht   2008  
Jaarboek onderwijs in cijfers 2009      
Industriemonitor   oktober 2008  
 
Dinsdag 16 december  
Internationale handel 1)   oktober 2008  
Conjunctuurenquete Nederland (COEN) 2)      
 
Woensdag 17 december  
Prijsontwikkeling roken   nov. 2008  
Functiebeperkingen   2007  
Internettoegang   2008  
De digitale economie 2008      
Bevolkingstrends 2008-04      
 
Donderdag 18 december  
Landelijke bevolkingsprognose   2008-2050  
Werkloosheid 1)   sep.-nov. 2008  
Armoedebericht    2008  
 
Vrijdag 19 december  
Geen     

1) Inclusief flash.  
2) Persconferentie om 09.00 uur in perscentrum Nieuwspoort. Gezamenlijk onderzoek door Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, EIB en CBS wordt aangeboden aan minister Maria van der Hoeven.  

Publicatieplanning

Planning van andere berichten en publicaties.