Ruim 4 300 aidsdoden sinds 1983

In 2007 zijn in Nederland 66 personen overleden aan aids, 52 mannen en 14 vrouwen. De sterfte aan aids is hiermee hoger dan het jaar ervoor. In de periode 1983-2007 zijn in ons land 4 344 mensen overleden aan aids.

Eerste aidsdoden in 1983

In 1982 zijn de eerste gevallen van aids in ons land geconstateerd. De eerste aidsdoden vielen in 1983. Het aantal overledenen steeg daarna snel tot 444 in 1994. Vanaf 1995 heeft er vooral bij mannen een forse daling plaatsgevonden.

Aidssterfte

Aidssterfte

Lichte stijging in 2007

In 2006 was het aantal aidsdoden gedaald tot 48. In 2007 is het cijfer voor het eerst weer gestegen, naar 66. De toename is bijna helemaal toe te schrijven aan mannen. Ook na deze stijging is het aantal aidsdoden in Nederland zeer laag vergeleken met het midden van de jaren negentig.

Vrouwen overlijden jonger

Meer dan de helft van de mensen die zijn overleden aan aids was tussen 30 en 45 jaar oud. Vrouwen zijn bij overlijden gemiddeld jonger dan mannen. Een kwart van de overleden vrouwen was tussen 30 en 35 jaar oud. Boven 65 jaar komt sterfte aan aids zeer weinig voor. In 2007 waren 4 van de 66 aidsdoden 65 jaar of ouder.

Aidssterfte naar geslacht en leeftijd

Aidssterfte naar geslacht en leeftijd

Veel overledenen allochtoon

De aidssterfte komt relatief meer voor bij allochtone groepen in Nederland. Bijna 40 procent van aidsdoden van de laatste tien jaar was allochtoon. Bij vrouwen geldt dit zelfs voor 6 op de 10 aidsdoden.

Aidssterfte naar geslacht en herkomst

Aidssterfte naar geslacht en herkomst

Hogere aidssterfte bij Antillianen/Arubanen

De verschillen in aidssterfte bij de diverse bevolkingsgroepen zijn groot. Bij de overledenen met een Antilliaanse/Arubaanse achtergrond is de sterfte met 13 op de 1 000 overledenen relatief zeer hoog.

Bij overledenen uit Afrikaanse landen zoals Rwanda, Zimbabwe en Kameroen liggen deze aantallen nog vele malen hoger. In absolute aantallen gaat het hier echter om kleine bevolkingsgroepen in Nederland.

Aidssterfte per 1 000 overledenen

Aidssterfte per 1 000 overledenen

Ingeborg Deerenberg

Bron: StatLine, Aidssterfte