Kwart miljoen kinderen afhankelijk van de bijstand

In 2007 behoorde ruim 7 procent van de kinderen in Nederland tot 18 jaar tot een huishouden dat minstens een maand afhankelijk was van de bijstand. Het betreft in totaal iets meer dan 250 duizend kinderen. Kinderen tot 5 jaar waren iets minder vaak afhankelijk van de bijstand dan oudere kinderen.

Aandeel kinderen dat in 2007 afhankelijk was van de bijstand, naar leeftijd

Aandeel kinderen dat in 2007 afhankelijk was van de bijstand, naar leeftijd

Bijstandsafhankelijkheid groter bij allochtone kinderen

De afhankelijkheid van de bijstand is bij niet-westers allochtone kinderen veel groter dan gemiddeld. Ongeveer 30 procent van alle kinderen van Marokkaanse, Antilliaanse of overige niet-westerse afkomst behoorde in 2007 tot een huishouden met een bijstandsuitkering. Onder Turkse en Surinaamse kinderen was dat aandeel iets lager, circa 20 procent. De bijstandsafhankelijkheid was met iets meer dan 3 procent het laagst bij autochtone kinderen. Een reden voor de verschillen is dat er relatief meer bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan niet-westerse allochtonen, waar ook het aantal kinderen per gezin vaak groter is dan bij autochtonen.

Aandeel kinderen dat in 2007 afhankelijk was van de bijstand, naar herkomst

Aandeel kinderen dat in 2007 afhankelijk was van de bijstand, naar herkomst

Kwart van de kinderen in Rotterdam afhankelijk van bijstand

In de vier grootste gemeenten leven kinderen duidelijk vaker van de bijstand dan in de overige gemeenten. Bijna een kwart van de kinderen in Rotterdam van 0 tot 18 jaar was in 2007 afhankelijk van een bijstandsuitkering, gevolgd door bijna een vijfde van de kinderen in Amsterdam. In de vier grote steden wonen naar verhouding ook meer allochtone kinderen dan in de overige gemeenten.

Aandeel kinderen dat in 2007 afhankelijk was van de bijstand, naar gemeente

Aandeel kinderen dat in 2007 afhankelijk was van de bijstand, naar gemeente

Lotte Oostrom

Bronnen:

Kinderen in de bijstand, 2007

StatLine,

Bevolking; burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Bevolking per maand; leeftijd, geslacht, herkomst, generatie