Bijstand

De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en hebben betrekking op huishoudens met een periodieke, algemene WWB-uitkering.