Psychische en fysieke gezondheid

Op basis van de 'Short Format 12' ofwel 'SF-12' uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) zijn zogeheten samenvattende maten samengesteld voor de fysieke gezondheid en de psychische gezondheid. Ouderen die met hun fysieke, respectievelijke psychische gezondheidsscore binnen de laagste 10 procent vallen zijn gedefinieerd als ouderen met een slechte fysieke, respectievelijke psychische gezondheid.

De jaarlijkse steekproefomvang in POLS van ouderen van 50 tot 80 jaar bedraagt ruim drieduizend personen. In deze analyse zijn de onderzoeksjaren 2004, 2005 en 2006 samengevoegd. Bewoners van tehuizen en instellingen zijn uitgesloten van het onderzoek. Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.