Centrale productie van elektriciteit

De centraal gecoördineerde productie van elektriciteit door installaties die gekoppeld zijn aan het hoogspanningsnet van TENNET.