Het CBS verwacht

Huishoudensprognose 2006. Dit artikel verwijst naar het onderzoeksrapport ‘Nieuwe gezinnen’ dat op 4 september is uitgebracht door E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Het CBS heeft een bijdrage geleverd aan deze publicatie.