Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) behandelt strafzaken. Deze zijn niet alleen gebaseerd op het Wetboek van Strafrecht, maar ook de Wegenverkeerswet, de Wet op de Economische Delicten, de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie.
Onder strafzaken vallen alle zaken die gaan om misdrijven. Overtredingen worden hier niet meegeteld.

Het Openbaar Ministerie kan strafzaken op twee manieren afhandelen. Het OM kan de zaak zelf afdoen, of de zaak via een dagvaarding voorleggen aan de rechter.
Een afdoening door het Openbaar Ministerie is een sepot, voeging ad informandum, voeging ter berechting, transactie of overdracht aan de afdeling rechtbankzaken van een ander parket. Dagvaardingen tellen niet mee als afdoening door het OM, omdat de zaak daarmee nog niet is beëindigd.

Een sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit.
Bij een technisch sepot ziet het OM af van vervolging omdat het van mening is dat vervolging niet tot een veroordeling zal leiden (bijvoorbeeld omdat voldoende bewijs ontbreekt of omdat het feit of de verdachte niet strafbaar is).
Bij een beleidssepot ziet het OM af van vervolging op grond van het algemeen belang.