Geweldsmisdrijven

Misdrijven tegen het leven, bedreiging, mishandeling, afpersing en seksuele misdrijven (exclusief schennis der eerbaarheid). Doorgaans rekent het CBS ‘diefstal met geweld’ tot de geweldsmisdrijven. Om de ontwikkeling van de diefstallen goed in beeld te brengen is er in dit onderzoek voor gekozen om ‘diefstal met geweld’ bij de diefstallen te tellen.