Prijsstijging koopwoningen zakt onder 3 procent

De verkochte bestaande koopwoningen waren in mei dit jaar gemiddeld 2,9 procent duurder dan in mei 2007. Een prijsstijging onder de 3 procent is sinds begin 1996 slechts 2 keer eerder voorgekomen. Na februari 2008 is de prijsstijging steeds verder afgezwakt, zo blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen (PBK).

Alle woningtypen waren duurder dan een jaar eerder. Appartementen stegen met 4,3 procent het meest in prijs en twee-onder-een-kapwoningen met 1,9 procent het minst. De prijzen lagen in alle provincies hoger dan een jaar eerder, met uitzondering van Limburg.

Vergeleken met april daalden de prijzen van bestaande koopwoningen in mei met 0,4 procent. De grootste daling deed zich voor in Limburg. In zes provincies stegen de prijzen van april op mei, het meest in Zeeland.

In mei wisselden bijna 14 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dit is ruim 20 procent minder dan een jaar eerder. Er werden nog wel bijna 11 procent meer appartementen verkocht dan in mei 2007. Bij alle andere woningtypen was het aantal verkopen echter lager. Het aantal verkochte woningen kan overigens van maand tot maand sterk fluctueren.

De gemiddelde koopsom die door verschillende instanties wordt gepubliceerd kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De ontwikkeling van de gemiddelde koopsom is echter geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Zie voor meer informatie hierover het artikel “Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is”.

Het CBS en het Kadaster publiceren vanaf januari 2008 gezamenlijk over de prijsontwikkeling van koopwoningen. De prijsindex bestaande koopwoningen geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Prijzen van bestaande koopwoningen

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.