Aantal bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven per leeftijdsklasse, 1987 en 2007