Grootste aandeel jongeren met bijstand in Groningse gemeenten

Eind 2007 hadden de Groningse gemeenten Reiderland, Pekela en Veendam het hoogste aandeel jongeren met bijstand. Ook in Heerlen woonden naar verhouding veel jongeren met een bijstandsuitkering. In de genoemde gemeenten was meer dan 4,5 procent van de jongeren afhankelijk van de bijstand. Dat is drie keer zo hoog als gemiddeld in Nederland, waar 1,5 procent van de jongeren bijstand ontving. Het gaat dan om ruim 26 duizend personen.

Gemeenten met hoogste bijstandsafhankelijkheid onder jongeren, eind 2007

2462g1

Ook grote bijstandsafhankelijkheid in Rotterdam

De gemeenten met het hoogste aandeel bijstandsafhankelijke jongeren zijn vooral in de provincies Groningen, Drenthe en Limburg te vinden. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners herbergt Rotterdam de meeste bijstandsjongeren. In die stad was 3,9 procent van de jongeren afhankelijk van de bijstand. Ook in absolute zin heeft Rotterdam de meeste bijstandsjongeren, ruim 3 duizend. Ter vergelijking, in Reiderland ging het om 30 jongeren met bijstand.

Allochtone jongeren vaker bijstand

Van de autochtone jongeren had 0,9 procent een bijstandsuitkering. Onder niet-westers allochtone jongeren was dit bijna vijf keer zo veel, namelijk 4,4 procent. Gemeenten met een hoog aandeel niet-westers allochtone jongeren in de bijstand zijn overal in Nederland te vinden en niet alleen in de grote steden.

Bijstandsafhankelijkheid niet-westers allochtone jongeren per gemeente, eind 2007

2462g2

Veel jongeren langdurig in bijstand in Ede

Van alle jongeren die eind 2007 een bijstandsuitkering hadden, ontving ruim een vijfde deze uitkering al minstens drie jaar. In de steden Ede, Amsterdam, Arnhem en Zwolle lagen deze percentages beduidend hoger. Van de 140 jongeren met een bijstand in Ede, ontving bijna een derde deze uitkering al drie jaar of langer.

Jongeren in de bijstand naar duur, eind 2007

2462g3

Ton van Maanen

Bron: Jongeren met een bijstandsuitkering per gemeente