Jongeren met bijstand

Ontvangers van een bijstandsuitkering volgens de Wet werk en bijstand (WWB) in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.