Aantal vacatures licht gedaald

·         Aantal vacatures blijft op hoog niveau

·         Daling vooral in de commerciële dienstverlening, met name bij banken

·         Minder dynamiek op de arbeidsmarkt

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2008 licht gedaald. Eind maart 2008 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 242 duizend vacatures open. Dit zijn er 7 duizend minder dan een kwartaal eerder. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt verder dat de dynamiek op de arbeidsmarkt is afgenomen.

Eind september 2007 bereikte het aantal vacatures een record. Nederland telde 253 duizend vacatures. Sinds het dieptepunt in september 2003 was het aantal vacatures bijna verdrievoudigd. Na het record is het aantal vacatures met bijna 6 duizend per kwartaal afgenomen. Het aantal vacatures blijft daarmee op een hoog niveau.

De daling in het eerste kwartaal van 2008 deed zich voornamelijk voor in de commerciële dienstverlening. Het aantal vacatures daalde met 9 duizend tot 135 duizend. Deze sector omvat onder andere de handel, zakelijke dienstverlening en financiële instellingen. De daling vond voor een belangrijk deel bij de banken plaats. De niet-commerciële dienstverlening was de enige sector waar het aantal vacatures steeg. Eind maart telde deze sector 56 duizend vacatures. Dit zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. De niet-commerciële dienstverlening bestaat uit het openbaar bestuur, het onderwijs, de zorg en de cultuur.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is afgenomen. Dit is af te lezen uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures. In het eerste kwartaal van 2008 zijn er, niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 275 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 18 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures in het eerste kwartaal kwam op 266 duizend uit, 9 duizend minder dan een jaar eerder. Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat de dynamiek, in vergelijking met een jaar eerder, afneemt.

Het aantal vacatures in de periode december 2006 – december 2007 is bijgesteld ten opzichte van vorige ramingen. De reden hiervan is beschreven in de technische toelichting.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.