Herziene versie: Verbruik duurzame energie blijft gelijk

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 21 april 2008 is verschenen. In vergelijking met de eerdere versie is een percentage aangepast van 10 naar 5 procent. Het gaat om de volgende zin: "Het verbruik van biomassa daalde ongeveer 5 procent, doordat het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales bijna halveerde."  

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2007 niet verder gegroeid. Net als in 2006 was 2,8 procent van de Nederlandse energievoorziening afkomstig van duurzame bronnen. Tussen 2003 en 2006 groeide het duurzame energieverbruik nog sterk. De overheid streeft naar 5 procent verbruik van duurzame energie in 2010, oplopend naar 20 procent in 2020.

Verbruik van duurzame energie

Verbruik van duurzame energie

Windenergie groeit

Ongeveer 0,9 procent van de energievoorziening was in 2007 afkomstig van Nederlandse windmolens. Zij produceerden een kwart meer energie dan het jaar daarvoor.

Minder biomassa in centrales

De belangrijkste duurzame energiebron was nog steeds biomassa, met een bijdrage aan de energievoorziening van 1,8 procent. Het verbruik van biomassa daalde ongeveer 5 procent, doordat het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales bijna halveerde. De voornaamste oorzaken voor deze daling zijn de verlaging van de subsidie en de maatschappelijke discussie over de duurzaamheid van biomassa.

Meer biomassa in auto’s

De afname van het meestoken werd voor een groot deel gecompenseerd door een toename van het gebruik van biomassa in het wegverkeer in de vorm van biobrandstoffen. Sinds 2007 geldt voor leveranciers van motorbrandstoffen de verplichting om 2 procent biobrandstoffen te leveren. Dit percentage loopt op tot 5,75 procent in 2010. In de praktijk gebeurt dat via bijmenging in gewone benzine en diesel.

Reinoud Segers

Bron: StatLine, Duurzame energie