Consumptiegroei blijft hoog

Huishoudens hebben in februari 3,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. In januari was de toename 2,0 procent. Februari telde dit jaar een vrijdag extra. De consumptiecijfers zijn voor de schrikkeldag en voor prijsveranderingen gecorrigeerd.

De bestedingen aan goederen waren in februari 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. De uitgaven aan duurzame goederen namen met 5,7 procent het meest toe. De aanschaf van duurzame goederen is het meest gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Het gaat onder meer om bestedingen aan kleding, computers, televisies en auto’s. Aan voeding, dranken en tabak is 1,2 procent meer besteed dan in februari 2007.

De bestedingen aan diensten waren 2,8 procent hoger. De toename hangt voor een groot deel samen met de invoering van het eigen risico in de zorg, begin 2008. Huishoudens betalen hierdoor meer voor medische diensten dan voorheen.

Ondanks de terugval van het consumentenvertrouwen is de consumptiegroei hoog gebleven. De financiële positie van huishoudens verbeterde in 2007 aanzienlijk, zij hadden vorig jaar bijna 4 procent meer te besteden. De stijging van het reëel beschikbaar inkomen was iets groter dan in 2006 en de grootste sinds 2001. 

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.