Korter in de bijstand, makkelijker eruit

Eind 2005 telde Nederland ruim 300 duizend bijstandsgerechtigden. Een tiende van hen verliet de bijstand in de loop van 2006. De kans om de bijstand te verlaten neemt duidelijk af naarmate mensen langer deze uitkering ontvangen. In 2006 werd de uitkering beëindigd van 22 procent van degenen die minder dan een jaar bijstand ontvingen. Van de ontvangers die meer dan drie jaar geregistreerd stonden, was dat slechts 8 procent.

Ook blijkt dat mensen die recent in de bijstand zijn gekomen, vaker begeleiding krijgen bij het zoeken naar (betaald) werk. In 2006 kreeg een kwart van degenen met een registratieduur korter dan een jaar, begeleiding naar werk. Dat is twee keer zo veel als bij bijstandsgerechtigden die langer dan drie jaar een uitkering hadden.

Uitstroom en begeleiding van bijstandsgerechtigden, 20061)

Uitstroom en begeleiding van bijstandsgerechtigden, 20061)

1) Exclusief personen die op 31 december 2005 arbeidsgehandicapt waren.