Nederlands spoor intensief gebruikt

Ons land heeft één van de kortste spoorwegtrajecten van West-Europa. Wel heeft Nederland, samen met België en het Verenigd Koninkrijk, het grootste aandeel meervoudig spoor. Nederland behoort tot één van de meest intensieve gebruikers van zijn spoorwegnet.

Lichte toename spoorlengte

Sinds 1982 is de spoorweglengte met 5 procent toegenomen tot bijna 3 duizend kilometer. Die groei komt door de oplevering van de Flevolijn (1987/1988) en de recent in gebruik genomen Betuweroute (2007). Ook is het spoorwegnet geleidelijk breder geworden. Het spoornet met twee of meer sporen is met 23 procent gegroeid.

Lengte spoorwegnet

Lengte spoorwegnet

Nederlands spoorwegnet kort en breed

Nederland heeft één van de kortste spoorwegtrajecten van West-Europa. Omgerekend naar inwoneraantal heeft Nederland zelfs het kortste spoor van de hele Europese Unie. Ons land heeft wel, samen met België en het Verenigd Koninkrijk, het grootste aandeel meervoudig spoor.

Enkel- en meervoudig spoor, 2005

Enkel- en meervoudig spoor, 2005

Intensief gebruik

Maar liefst 93 procent van alle verreden treinkilometers in Nederland betreft passagierstreinen. De overige 7 procent is goederenvervoer. Het gemiddelde voor de Europese Unie is respectievelijk 79 procent en 21 procent. Het intensieve gebruik van het Nederlandse spoor blijkt uit de grote vervoersomvang van passagiers per kilometer spoor. In ons land is dat 5 miljoen passagierskilometers, het EU-gemiddelde is 1,8 miljoen.

Doordat Nederland beschikt over relatief veel meervoudig spoor, kunnen treinen elkaar eenvoudig passeren en veel transport per kilometer spoorlengte genereren.

Gebruik van het spoor, 2005

Gebruik van het spoor, 2005

Koppositie Estland in goederenvervoer

Estland heeft een opvallende koppositie met spoorbenutting door goederentreinen. In Estland betreft 65 procent van het totale vervoer transport van goederen. Daarnaast zijn de Estse goederentreinen veel langer en zwaarder. Het gemiddeld vervoerde gewicht per trein is meer dan driemaal zo hoog als in Nederland. Zware goederen, zoals olie, kolen en ertsen, worden binnen Nederland veel meer per binnenschip vervoerd.

Pascal Ramaekers en Hans Visser

Bron: Lengte spoorwegen en benutting spoor in Europese Unie, 2005