Kwart scholen in basis- en speciaal onderwijs belegt

Een kwart van de scholen in het primair onderwijs had in 2006 bijna  0,5 miljard euro aan beleggingen uitstaan. Het gaat vooral om obligaties. De beleggingen vormen overigens slechts een beperkt deel van de bezittingen van de scholen.

Scholen beleggen vooral in obligaties

In 2006 hadden 406 van de 1 626 schoolbesturen in het primair onderwijs geld belegd. De waarde is dat jaar met 71 miljoen euro toegenomen tot een totaal van bijna 0,5 miljard euro. Scholen in het basis- en speciaal onderwijs beleggen vooral in obligaties. Aandelen maken slechts een klein gedeelte van de beleggingen uit. De mate waarin schoolbesturen beleggen, varieert sterk. Zo zijn 40 schoolbesturen goed voor de helft van alle beleggingen.

Beleggingen basis- en speciaal onderwijs, 2006

Beleggingen basis- en speciaal onderwijs, 2006

Grootste deel vermogen bestaat uit bank- en spaartegoeden

De beleggingen maakten 12 procent uit van het totale vermogen van de scholen in het primair onderwijs. Het grootste deel van de bezittingen van deze scholen bestaat uit bank- en spaartegoeden. De waarde hiervan bedroeg ruim 1,8 miljard euro. Het primair onderwijs bezit in tegenstelling tot andere onderwijssectoren nauwelijks gebouwen en grond. Hiervoor zijn de gemeenten namelijk verantwoordelijk. Ze zijn wel eigenaar van de inventaris, zoals meubilair, lesmateriaal en computers. Voor de vervanging hiervan moeten reserves worden aangehouden.

Bezittingen basis- en speciaal onderwijs, 2006

Bezittingen basis- en speciaal onderwijs, 2006

Overschot op exploitatierekening

Scholen in het basis- en speciaal onderwijs realiseerden in 2006 een overschot van 144 miljoen euro op de exploitatierekening. Dit komt overeen met gemiddeld 87 euro per leerling. Vooral de zelfstandige expertisecentra hadden overschotten. Deze scholen ontvingen in 2006 extra rijksbijdragen, vanwege het toegenomen aantal leerlingen. Deze extra middelen konden de expertisecentra waarschijnlijk nog niet volledig besteden.

De opbrengsten uit bank- en spaartegoeden en beleggingen (onder meer rente en dividend) droegen voor 40 procent bij aan het overschot. Vooral bij de schoolbesturen met meer dan 10 scholen was de bijdrage van rente en dividend groot. Lang niet alle scholen stonden er overigens financieel goed voor in 2006. Ruim een kwart van de scholen kwam geld tekort.

Resultaat basis- en speciaal onderwijs, 2006

Resultaat basis- en speciaal onderwijs, 2006

Broos Brouwers

Bron: StatLine,  Onderwijsinstellingen; financiën.