Daling bijstand gaat onverminderd door

Wijziging: De zin "Bijna de helft van de bijstandsuitkeringen is bestemd voor autochtonen", is gewijzigd in "De helft van de bijstandsuitkeringen is bestemd voor autochtonen.

Ook in het derde kwartaal van 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald. Eind september 2007 zijn 281 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 9 duizend minder dan in het tweede kwartaal, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Ruim 30 duizend uitkeringen minder in een jaar tijd

Er zijn eind september 2007 ruim 30 duizend bijstandsuitkeringen minder verstrekt dan eind september 2006. Dit is een afname van bijna 10 procent. Sinds maart 2005 is het aantal uitkeringen sterk teruggelopen. Dit is onder meer toe te schrijven aan de Wet werk en bijstand van 2004 en de gunstige arbeidsmarkt.

Allochtonen en autochtonen profiteren bijna in dezelfde mate

Zowel allochtonen als autochtonen profiteren van de gunstige economische omstandigheden en maatregelen om uit de bijstand te komen. Tussen september 2005 en september 2007 verminderde het aantal autochtonen in de bijstand met 17 procent, het aantal westerse en niet-westerse allochtonen nam af met ruim 14 procent. De helft van de bijstandsuitkeringen is bestemd voor autochtonen, de niet-westerse allochtonen ontvangen bijna 40 procent van de uitkeringen.

Bijstandspopulatie vergrijst

Het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren daalt sterker dan het aantal uitkeringen aan ouderen. Hierdoor vergrijst de bijstandspopulatie langzaam maar zeker. In september 2005 bedroeg het aandeel 55- tot 65-jarigen in het totaal nog 20 procent, in september 2007 was dit opgelopen tot 23 procent.

Het aantal kortdurende uitkeringen blijft het sterkst afnemen. In de periode september 2006-september 2007 nam het aantal kortdurende uitkeringen af met 19 procent. Het aantal uitkeringen met een duur van een jaar of langer daalde in diezelfde periode slechts met 8 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads