Opnieuw meer boomteelt, minder bedrijven

In 2007 teelden bijna 4,2 duizend bedrijven in Nederland boomkwekerijgewassen of vaste planten. Dit zijn honderd bedrijven minder dan een jaar eerder. Het areaal boomteelt steeg opnieuw met 5 procent tot ruim 16 duizend hectare. Driekwart van de boomteeltproductie werd geteeld door een kwart van de kwekerijen. Dit zijn de duizend grootste boomkwekers. De tweeduizend kleinste kwekerijen namen minder dan tien procent voor hun rekening.

Omzetaandeel boomteelt per afzetkanaal, 2006

boomkwekerij

Grotere boomkwekers meer gericht op export

De afzet van de grote bedrijven loopt voor ruim de helft via de groothandel, export en handelsbemiddelaars. Bij de kleinere bedrijven is dit flink minder. Opvallend is de relatief grote afzet van kleine kwekerijen aan particulieren, via huisverkoop en postorder. Het aandeel bij kleine telers is vijftien procent, terwijl dit bij de grote boomkwekers vijf keer kleiner is. Daarnaast zijn de veilingen bij kleine kwekers populairder dan bij de grotere. Ook leveren de kleine telers iets vaker aan andere boerenbedrijven.

Bron: StatLine, Boomkwekerij