Steeds meer stikstof uit rioolwater verwijderd

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn steeds beter in staat om het rioolwater van stikstof te ontdoen. Dit komt door nieuwe, grotere zuiveringsinstallaties en verbeterde zuiveringsprocessen. In 2006 is voor het eerst een zuiveringsrendement bereikt van boven de 75 procent. Bij de verbeteringen heeft Europese regelgeving om het oppervlaktewater te beschermen een belangrijke rol gespeeld.

Verwijdering van stikstof uit rioolwater erg belangrijk

Te veel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater kan het waterleven sterk verstoren. Omdat alle zuiveringsinstallaties in Nederland het gezuiverde afvalwater lozen op het oppervlaktewater, is het voor de kwaliteit van het oppervlaktewater dus belangrijk dat het zuiveren van het afvalwater zo effectief mogelijk gebeurt.

Verwijdering fosfaat en stikstof uit rioolwater

Verwijdering fosfaat en stikstof uit rioolwater

Zuiveringsrichtlijn voor stikstof voor het eerst gehaald

In 2006 hebben de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland voor het eerst voldaan aan de Europese Richtlijn inzake de behandeling van Stedelijk Afvalwater. Volgens deze richtlijn dient 75 procent van stikstof en fosfaat verwijderd te zijn uit het afvalwater dat door deze installaties wordt gereinigd.

Voor fosfaat voldeed Nederland in 1996 al aan de Europese richtlijn. Voor stikstof heeft het echter langer geduurd om aan de richtlijn te voldoen, doordat extra verwijdering van stikstof vaak alleen mogelijk is door duurdere en ingrijpende aanpassingen in het zuiveringsproces.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Zuiveringscapaciteit per installatie steeds groter

Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties sterk afgenomen, van meer dan 500 installaties in 1981 tot circa 370 in 2006. Toch is de totale zuiveringscapaciteit toegenomen in deze periode doordat de gemiddelde capaciteit per zuiveringsinstallatie sterk toenam.

De afgelopen decennia zijn veel kleine (en vaak verouderde) rioolwaterzuiveringsinstallaties vervangen door grote en moderne installaties die aanzienlijk beter presteren. Ook worden bij steeds meer zuiveringsinstallaties extra maatregelen genomen om stikstof beter te verwijderen. Beide ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op de stijging van het zuiveringsrendement van stikstof.

Tjerk ter Veen, Ronnie Huwaë en Kees Baas

Bron: StatLine, Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict