Extra maatregelen

Bovenop het standaardzuiveringsproces bij rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen er extra maatregelen worden genomen voor de verwijdering van stikstof. Dit zijn vaak grootschalige bouwkundige aanpassingen in het zuiveringsproces. Deze extra maatregelen reduceren de uiteindelijke lozing op het oppervlaktewater van stikstof nog meer dan het standaardzuiveringsproces al doet.