Zuiveringscapaciteit

De capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgedrukt in inwonerequivalenten. Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid vervuiling die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.