Inkomensongelijkheid neemt nauwelijks af door toelage voor uitkeringsontvangers

Wanneer ontvangers van een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering of een AOW-uitkering eenmalig een toelage van de overheid zouden ontvangen, heeft dat maar beperkt effect op de inkomensongelijkheid onder de Nederlandse bevolking. Alleen bij ouderen en bij allochtonen zou de ongelijkheid noemenswaardig dalen bij ontvangst van netto 500 euro extra of meer (in 2005). In beide groepen bevinden zich relatief veel mensen met een laag inkomen, die veelal vrijwel uitsluitend moeten rondkomen van een uitkering. Een extra toelage zou ervoor zorgen dat de inkomens van ouderen en allochtonen iets dichter bij elkaar komen te liggen.

Inkomensongelijkheid bij netto toelage uitkeringsontvangers naar leeftijd en herkomst, 2005*

Inkomensongelijkheid bij netto toelage uitkeringsontvangers naar leeftijd en herkomst, 2005*