Recordaantal vacatures

Nog nooit is het aantal vacatures zo hoog geweest. Eind september 2007 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 236 duizend vacatures open. Dat zijn er 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het grote aantal vacatures past in het beeld van een zeer gunstige arbeidsmarkt. Zo is de werkloosheid verder gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Groei houdt aan

Eind september 2003 bereikte het aantal vacatures een dieptepunt. Er stonden toen slechts 90 duizend vacatures open. Sindsdien is het aantal vacatures opgelopen. Eind september 2007 telde Nederland 236 duizend vacatures, 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het aantal vacatures blijft dus stijgen.

Stijging over de gehele linie

In alle sectoren van de economie liep het aantal openstaande vacatures op. Het aantal vacatures in de industrie en bouwnijverheid steeg met 3 duizend tot 45 duizend. Ook in de handel en de zakelijke dienstverlening bedroeg de stijging 3 duizend. De handel telde eind september van dit jaar 38 duizend vacatures, de zakelijke dienstverlening 56 duizend.

Iets minder dynamiek

De dynamiek op de arbeidsmarkt is iets minder. Dit blijkt uit de aantallen ontstane en vervulde vacatures. In het derde kwartaal van 2007 zijn 255 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 9 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures in het derde kwartaal bedroeg 266 duizend, 8 duizend minder dan een jaar eerder. De dynamiek blijft echter op een hoog niveau.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.