Forse daling borstkankersterfte

In de afgelopen tien jaar is de sterfte door borstkanker met een vijfde gedaald. Deze daling zet ook dit jaar door. In het eerste halfjaar van 2007 zijn 1,6 duizend vrouwen overleden aan borstkanker, 5 procent minder dan in dezelfde periode van 2006.

Sterfte door borstkanker, 1980–2007*)

Sterfte door borstkanker, 1980–2007*)

*) Eerste halfjaar 2007.

Kwart vrouwen sterft door kanker

Bij ruim een kwart van alle overleden vrouwen is kanker de doodsoorzaak. Dit aandeel is in de afgelopen tien jaar maar weinig veranderd. Wel zijn er forse verschuivingen opgetreden in het aantal sterfgevallen van de verschillende vormen van kanker. Tien jaar geleden was borstkanker verantwoordelijk voor ruim een vijfde van het aantal doden door kanker bij vrouwen, terwijl longkanker hiervan een tiende voor zijn rekening nam. In de eerste helft van 2007 waren deze aandelen voor beiden ziekten ongeveer even groot (18 procent).

Omvangrijkste vormen van sterfte door kanker bij vrouwen

Omvangrijkste vormen van sterfte door kanker bij vrouwen

Sterftekans borstkanker gedaald

De sterfte door borstkanker is sinds medio jaren negentig duidelijk afgenomen. Deze daling hangt samen met betere behandelingsmethoden en een eerdere opsporing van borstkanker door screening.

Sterfte door borstkanker naar leeftijd, 1980–2007*)

Sterfte door borstkanker naar leeftijd, 1980–2007*)

*) Eerste halfjaar 2007.

Ook daling bij oudere vrouwen

Vrouwen die in het eerste halfjaar van 2007 door borstkanker stierven waren gemiddeld 69 jaar. In 1980 was dat gemiddeld drie jaar jonger.
In de tweede helft van de jaren negentig daalde de sterfte door borstkanker vooral onder vrouwen tussen 50 en 70 jaar. Sinds eind jaren negentig is ook een aanzienlijke daling opgetreden bij vrouwen tussen 70 en 80 jaar. 
Bij vrouwen tussen de 30 en 50 jaar neemt de sterfte door borstkanker pas na 2002 licht af. Voor deze leeftijdsgroep vormt borstkanker de belangrijkste doodsoorzaak.

Jan Hoogenboezem en Joop Garssen

Bron: