Borstkankeronderzoek goed ingeburgerd

Bijna de helft van alle vrouwen van 30 jaar en ouder laat haar borsten minstens een keer in de twee jaar onderzoeken. Van de vrouwen die worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is dit zelfs bijna 90 procent.

Massale opkomst bevolkingsonderzoek

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker één keer in de twee jaar een uitnodiging om gratis een mammografie te laten maken. Bijna negen op de tien van deze vrouwen gaan op deze uitnodiging in.
Van de vrouwen die hieraan geen gehoor geven, vond ongeveer 17 procent een screening niet nodig. Een vergelijkbaar deel vond het onderzoek te onplezierig.
Naarmate vrouwen ouder worden, laten ze zich vaker onderzoeken. Ook vrouwen die ooit borstkanker hebben gehad, laten frequent een mammografie maken.

Vrouwen die de afgelopen twee jaar een mammografie hebben laten maken, 2006

Vrouwen die de afgelopen twee jaar een mammografie hebben laten maken, 2006

Ook knobbeltje of andere klachten reden voor onderzoek

Acht op de tien vrouwen van 50 jaar of ouder die een mammografie laten maken, doen dit naar aanleiding van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Voor vrouwen van 30 tot 50 jaar die hiervoor geen uitnodiging ontvangen, zijn in bijna zes op de tien gevallen een knobbeltje in de borst of andere klachten de reden voor een onderzoek. Een kwart van de vrouwen van deze leeftijd gaf aan een borstonderzoek uit voorzorg te laten uitvoeren.

Redenen om een mammografie te laten maken 2004/2006

Redenen om een mammografie te laten maken 2004/2006

Borstkanker komt veel voor

In 2006 gaf een op de veertig vrouwen van 30 jaar of ouder aan ooit borstkanker te hebben gehad. Dit komt overeen met 35 procent van het totale aantal gevallen van kanker onder volwassen vrouwen. Daarmee is borstkanker voor deze groep de meest voorkomende vorm van kanker.

Stephanie Stam en Marleen Wingen

Bron: