Sterfte door borstkanker

Om een reële indruk te krijgen van de ontwikkeling van de sterfte aan borstkanker, worden gestandaardiseerde sterftecijfers weergegeven. Voor de berekening hiervan is gebruik gemaakt van de directe methode van standaardisatie waarbij de gemiddelde vrouwelijke bevolking van Nederland in een bepaald jaar (1980) is gekozen als standaardpopulatie voor de vrouwelijke bevolking. Hiermee wordt de invloed van veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking die een rol kunnen spelen bij de toe- of afname van sterfterisico’s, uitgeschakeld.