Uitnodiging

De gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit het schriftelijke deel van de module Gezondheid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Deze enquête is gebaseerd op een steekproef van jaarlijks ongeveer 10 duizend personen van 0 jaar en ouder. Bewoners van instellingen en tehuizen zijn uitgesloten van dit onderzoek. Aangezien het om een steekproefonderzoek gaat, hebben de hier gepresenteerde cijfers onnauwkeurigheidsmarges.
Binnen de module Gezondheid worden aan alle vrouwen van 30 jaar en ouder vragen voorgelegd over borstkankeronderzoeken en borstkanker. Jaarlijks gaat het om circa 3 duizend vrouwen.
Voor detaillering naar kenmerken van de vrouw zijn de gegevens over de jaren 2004, 2005 en 2006 samengenomen om tot betrouwbare schattingen te komen.