Vertrouwen consument ongewijzigd

Na een scherpe daling in september is het vertrouwen van de consument in oktober gelijk gebleven. Consumenten waren iets minder negatief over het economisch klimaat. De koopbereidheid nam daarentegen licht af. Per saldo bleef de indicator van het consumentenvertrouwen op -1. In vergelijking met september waren consumenten iets positiever over de toekomst en iets negatiever over het verleden.

Samenstelling consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

De licht verbeterde stemming over het economisch klimaat in Nederland is vooral toe te schrijven aan het aanzienlijk minder negatieve oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Niettemin is het de tweede achtereenvolgende maand dat consumenten overwegend pessimistisch zijn over de directe economische toekomst. Hier ging een periode van bijna twee jaar aan vooraf van vooral optimisme. Over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden waren consumenten in oktober wat somberder.

De koopbereidheid van consumenten is iets afgenomen. In september was er al sprake van een forse afname van de koopbereidheid. Dat werd toen vooral veroorzaakt door toegenomen pessimisme over de eigen financiële situatie. De iets verminderde koopbereidheid in oktober is vooral veroorzaakt doordat consumenten het een minder gunstige tijd vinden voor grote aankopen. Ook zijn ze wat negatiever geworden over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden. Voor wat betreft de eigen geldzaken in komende twaalf maanden zijn consumenten juist iets positiever geworden.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur