Consumptie 2,1 procent hoger

Huishoudens hebben in augustus 2,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De bestedingen aan goederen namen met 2,2 procent toe, die aan diensten met 2,1 procent. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. 

Vooral aan voeding en genot hebben huishoudens veel meer besteed. De uitgaven waren 3,1 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de bestedingen aan duurzame goederen viel in vergelijking met juli fors terug. In juli waren deze uitgaven echter met een toename van bijna 10 procent uitzonderlijk hoog. Wel werden er in augustus veel nieuwe auto’s verkocht.

De groei van de binnenlandse consumptie bleef in de eerste helft van 2007 achter bij die in 2006. Dit komt vooral door een lager energieverbruik. Huishoudens hoefden door het zachte weer minder te stoken. In de zomermaanden lag de consumptiegroei weer op het niveau van vorig jaar.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur