Hoge investeringsgroei

De investeringen in vaste activa zijn de afgelopen anderhalf jaar sterk gegroeid. Vooral in computers, machines en installaties is meer geïnvesteerd. In 2006 was het volume van de investeringen 7,2 procent groter dan een jaar eerder. Met 6,7 procent is ook de groei in de eerste helft van 2007 fors.

Investeringen naar type activa

Investeringen naar type activa

Meer investeringen, meer productie

De stevige groei van de investeringen draagt bij aan de economische groei in ons land. Ondernemers in de industrie zullen meer investeren naarmate de bezettingsgraad van hun productie-installaties hoger en hun vertrouwen groter is. De bezettingsgraad loopt al anderhalf jaar op, maar is wel nog minder dan tijdens de vorige periode van hoogconjunctuur aan het eind van de jaren negentig. Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is sinds de zomer van 2006 groot.

Aandeel type activa in totale investeringen, 2006

Aandeel type activa in totale investeringen, 2006

Helft investeringen betreft gebouwen

In Nederland is in 2006 voor 105 miljard euro geïnvesteerd in vaste activa. Ongeveer de helft van dat bedrag is besteed aan woningen en bedrijfsgebouwen. Het resterende deel betreft onder meer infrastructuur, machines, installaties, vervoermiddelen, computers en software.

Grootste toename bij bedrijfsinvesteringen

In 2006 bedroegen de bedrijfsinvesteringen 88 miljard euro. De overheidsinvesteringen kwamen uit op 17 miljard euro en betreffen vooral infrastructuur.
Sinds begin 2006 is de groei van de bedrijfsinvesteringen hoger dan die van de overheidsinvesteringen. Bij de overheidsinvesteringen is de stimulans die aan het begin van dit millennium uitging van grote infrastructurele projecten als Hoge Snelheidslijn en Betuwelijn inmiddels uitgewerkt.

Investeringen in activa, Nederland en eurozone

Investeringen in activa, Nederland en eurozone

Groei ook Europees gezien hoog

In het tweede kwartaal van 2007 was de investeringsgroei in Nederland van 4,8 procent nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in de eurozone. Daarvoor lag de groei van de Nederlandse investeringen een jaar lang ruimschoots boven dit gemiddelde. Ook in Duitsland, Spanje en Slovenië groeiden de investeringen de laatste kwartalen flink. In Slovenië was de groei in het eerste kwartaal van 2007 zelfs meer dan 20 procent. In Frankrijk en vooral in Italië daarentegen stijgen de investeringen al enkele kwartalen duidelijk minder dan gemiddeld in de eurozone.

Karin van der Ven

Bron: Conjunctuurbericht (10 september).