Bruto-investeringen in vaste activa

Tot de vaste activa behoren zowel materiële activa (machines en gebouwen) als immateriële activa (software voor computers), die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Deze activa kunnen in eigen beheer worden vervaardigd of aangeschaft bij anderen.