Prijsstijging industrie stabiliseert

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 3,1 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging is daarmee ongeveer even groot als in juni. Sinds januari 2007 was er sprake van licht oplopende prijsstijgingen. In juli zette deze tendens echter niet door.

In de aardolieverwerkende industrie waren de afzetprijzen 3,3 procent lager. De prijs van aardolie op de wereldmarkt, gemeten in dollars, lag weliswaar iets hoger dan in juli 2006, maar deze lichte stijging werd volledig teniet gedaan door een daling van de dollar. De Amerikaanse munt was in juli ten opzichte van de euro ruim 7 procent minder waard dan een jaar eerder. Per saldo was olie in euro’s dus goedkoper dan een jaar eerder.

Producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn daarentegen opmerkelijk sterk in prijs gestegen, met 10,2 procent. Vorige maand was de prijsstijging 7,3 procent. In de houtindustrie lagen de afzetprijzen ruim 8 procent hoger dan vorig jaar. Hoewel er nog steeds sprake is van een forse prijsstijging, blijft deze achter bij die in de afgelopen maanden. In de basismetaalindustrie is een einde gekomen aan een reeks met sterke prijsstijgingen. Begin 2007 lagen de prijzen nog ruim 10 procent hoger. In juli bleef de toename echter beperkt tot 0,4 procent.

Ten opzichte van juni stegen de afzetprijzen van de industrie gemiddeld met 0,6 procent. De prijsstijging van op de Nederlandse markt afgezette goederen was even groot als die van de geëxporteerde producten.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen