Herziene versie: WOZ-waarde woningen 2007 licht gestegen

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 27 juni 2007 is verschenen.

Op 1 januari 2007 was de gemiddelde woningwaarde volgens de Wet Waardering Onroerende zaken (Wet WOZ) 216 duizend euro. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Nieuwe taxatie, lichte stijging

De voornaamste oorzaak van de stijging is de nieuwe taxatie van het onroerend goed door de gemeenten met 1 januari 2005 als waardepeildatum.
Het is voor het eerst dat de waardepeildatum na twee jaar is verlegd. Mede hierdoor is de stijging van de gemiddelde woningwaarde lager (7 procent) dan bij eerdere verleggingen. In 2005, bij de verlegging van waardepeildatum 1999 naar 2003, steeg de woningwaarde nog met 51 procent. In 2001, bij de verlegging van taxatiedatum 1995 naar 1999, was die stijging zelfs 66 procent.

Gemiddelde woningwaarde Nederland, 1 januari

Gemiddelde woningwaarde Nederland, 1 januari

Woningwaarde in Friesland het meest gestegen

In de provincie Utrecht zijn de woningen gemiddeld het duurst (248 duizend euro), in de provincie Groningen het laagst (158 duizend euro). In Friesland is de gemiddelde woningwaarde met 12 procent het meest gestegen tot 178 duizend euro.

Gemiddelde woningwaarde per provincie, 1 januari

Gemiddelde woningwaarde per provincie, 1 januari

Stijging in bijna alle gemeenten

In bijna alle gemeenten is de gemiddelde woningwaarde in 2007 gestegen ten opzichte van 2006. In zes op de tien gemeenten lag de toename van de gemiddelde woningwaarde tussen 5 en 10 procent. Voor 14 procent van de gemeenten was de toename minder dan 5 procent.  Alleen in Amsterdam was er geen stijging waargenomen. In Rotterdam steeg de gemiddelde woningwaarde met 10 procent, in Utrecht met 12 procent en in ’s-Gravenhage met 6 procent.

Ontwikkeling woningwaarde per gemeente, 2006-2007

Ontwikkeling woningwaarde per gemeente, 2006-2007

Hoogste gemiddelde WOZ-waarde in Bloemendaal

De verschillen in woningwaarde tussen gemeenten zijn groot. In vier gemeenten zijn de woningen in 2007 gemiddeld meer dan 500 duizend euro waard. In Bloemendaal is dat 626 duizend euro, in Laren 552 duizend euro, in Blaricum 539 duizend euro en in Wassenaar 526 duizend euro.

Gemiddelde woningwaarde per gemeente, 1 januari 2007

Gemiddelde woningwaarde per gemeente, 1 januari 2007

Cees Steijn

Bron: StatLine, Waarde onroerende zaken