Producenten onverminderd optimistisch

Het producentenvertrouwen kwam in juni uit op 8,4. Dit is weliswaar 0,5 punt lager dan in mei, maar nog steeds zeer hoog. De ondernemers in de industrie zijn nu al een jaar lang onverminderd optimistisch.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers iets minder positief dan in mei. Toch denken per saldo meer ondernemers de productie op te voeren. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde in juni licht. Het oordeel over de orderpositie bleef nagenoeg onveranderd.

Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen was groter dan het aantal dat een vermindering ziet. Vooral voor de binnenlandse markt kwamen meer orders binnen. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) is nagenoeg gelijk gebleven en kwam uit op 112,5.

De ondernemers in de industrie waren ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in juni iets groter dan het aantal dat een daling voorzag.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de industriemonitor op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Energie en industrie