Inflatie in januari opgelopen naar 1,4 procent

De inflatie bedroeg in januari 1,4 procent. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan in december 2006. De stijging hangt vooral samen met de prijsontwikkeling van overheidstarieven, die begin 2006 sterk verlaagd werden. Dit drukte de inflatie in de maanden van 2006 met ruim 0,4 procentpunt. Dat effect is begin 2007 uitgewerkt.

De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Aan de inflatie in januari droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie met 0,8 procentpunt het meest bij. De bijdrage van voedingsmiddelen, dranken en tabak was 0,2 procentpunt, net als die van de horeca. Consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten leverden met 0,1 procentpunt weer een opwaartse bijdrage. In januari 2007 werd de inflatie met 0,3 procentpunt geremd door de prijsontwikkeling van communicatiediensten en vervoer.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden geharmoniseerde prijsindices berekend. Volgens deze methode bedroeg de inflatie in ons land in januari 1,0 procent. In december was dit nog 1,7 procent. Het Europese statistische bureau, Eurostat, berekende voor januari een inflatie in de eurozone van 1,8 procent.

De CPI meet de prijsontwikkeling van het pakket goederen en diensten dat een gemiddelde consument koopt. Bij publicatie van de cijfers over januari 2007 is het pakket gewijzigd en uitgebreid. Het is nu gebaseerd op het consumptiepatroon uit 2006. Verder is het pakket nu aangevuld met uitgaven voor de gezondheidszorg die niet vallen onder de basisverzekering en met premies voor aanvullende verzekeringen. Meer informatie hierover is gepubliceerd op 14 februari 2007.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.